شعاع دوران - armgn.blogfa

شعاع دوران اگر انتهاي زاويه كمبر چرخ و زوايه كينگ پين رو به طور فرضي رسم كنيم در يك جايي اين ...

مدرسه مجازی آموزشها

در چرخ ومحور بازوي محرك وبازوي مقاوم مي تواند شعاع ياقطر چرخ ويا شعاع ياقطر محور باشد كه ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.