به طور کلی هدف ما از اين آزمايش رسم منحنی شن و ماسه و مقايسه آن با نتايج استاندارد ... روش کار ...

الک ها - smi-iran

معمول است که برای بدست آوردن توزیع اندازه دانه‌های شن و ماسه از آزمایش الک استفاده شود.

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.