آرد - daneshnameh.roshd.ir

معمولاً دو تکه چرخ سنگی مخصوص آسیاب وجود دارد که با کمک نیروی آب، یکی روی دیگری می چرخد و ...

آسیاب سامرتون - pooyatv.ir

در انتهای یک درۀ بسیار زیبا، مکانی شگفت انگیز به نام «آسیاب سامرتون» وجود دارد. وقتی باران ...

دندان - daneshnameh.roshd.ir

عمده ترین کاربرد دندان ، تکه تکه و آسیاب کردن غذا ... دندانهای آسیای دوازده سالگی وجود دارد.

روستای افین - asiaparvaz

وجود چندین اثر تاریخی از جمله مسجد جامع، قلعه، بافت تاریخی، کاروانسرا، آسیاب ... وجود دارد ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.