صنعت فولاد

در واحد تغلیظ ابتدا تکه سنگهای رسیده از خردکنها درون یک خرد ... به اینکه کوره‌های ... باید به ...

furnace - njavan

Jun 15, 2010· اگر اين نخستين بازديد شما از ... به کوره های القائی ... پر بودن کوره از ذوب باید ذوب ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.